Hesap Numaralarımız

 Deðerli Müþterilerimiz; Hesap Numaramýza Ödemenizi Yaptýktan Sonra Lütfen Bize Bildirin. Telefon Numaralarýmýzdan,Mail Adresimizden veya Canlý Destek Sayfamýzdan Bildirim Yapabilirsiniz.

 
 
Hesap NumarasI
IBAN
Þube Kodu
Alýcýnýn Adý
22222222
TR32 000 00 00 00 00
0042 -
Hakan DUMAN
 
Hesap NumarasI
IBAN
Þube Kodu
Alýcýnýn Adý
111 11 111
TR32 000 00 00 0 0 0 0 0 00
0770 - Zafer - KONYA
Hakan DUMAN
 
 
Hesap Numarasý
Þube Kodu
Alýcýnýn Adý
servis dýþý
4218 - Ankara-Yeniþehir
deneme deneme
 
 
Hesap Numarasý
Þube Kodu
Alýcýnýn Adý
Servis dýþý
016 - Konya Merkez
Hakan DUMAN